Konzultace

Termíny nejbližší
osobní konzultace:

ikona Humpolka Humpolka:

 • ředitelka:
  27.9.2023 (st)
  8-11 a 13-15 hod.
 • zástupkyně:
  25.9.2023 (po)
  13-15:30 hod.
 • vedoucí šk. jídelny:
  každý den mimo (st)
  6-9 a 12-14 hod.

ikona Květnická Květnická:

 • ředitelka:
  28.9.2023 (čt)
  8-11 a 13-15 hod.
 • zástupkyně:
  26.9.2023 (út)
  8-11 hod.
 • vedoucí šk. jídelny:
  27.9.2023 (st)
  12-14:30 hod.
v období
vánočních svátků
konzultace
NEJSOU
v období
letních prázdnin
konzultace
NEJSOU
konzultace
budou zahájeny
v říjnu 2023

PPP Brno

Pedagogicko-psychologická
poradna Brno

Hybešova 15
602 00 Brno

tel.: 541 422 822

objednací formulář

webové stránky

Co je u nás nového
ikona Květina
Nápověda

Jste na stránkách školky poprvé? Klikněte na nápovědu Šipka

Odhlášení docházky

K odhlášení docházky a stravy používejte
Kontaktní formulář Kontaktní formulář
nebo rychlý mini-formulář na adrese
www.msuhumpolky.cz/odhlas

Od pátku 29.6. do pátku 6.7.
odhlašujte docházku a stravu
pouze přes telefon 549 410 382 11
nebo lístkem do schránky.

Aktuality e-mailem

Můžeme Vám mailem posílat
aktuality z pravého sloupce.
K odběru se zaregistrujete pomocí
Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem

Kalendář Kalendář akcí zobrazí seznam dlouhodobých akcí MŠ, svátky a prázdniny.


ikona Humpolka ikona Květnická

Školné a stravné 2023-24

Zveřejněno: 9.8.2023
Aktualizováno: 1.1.1900
Úplata za předškolní vzdělávání
Směrnice o školním stravování - dodatek č. 6

Úplata za předškolní vzdělávání se ve školním roce 2023-24 navyšuje:

Druh úplatyVýše úplaty
předškoláci* (poslední rok před nástupem do ZŠ)zdarma
ostatní (celodenní provoz)700,- Kč/měs.

*) děti, které k 31.8.2024 dosáhnou věku 6 let a více

Úplata za školní stravování se ve školním roce 2023-24 navyšuje:

Druh stravováníděti 3-6 let*děti 7+ let*
celodenní stravování47,- Kč/den52,- Kč/den

*) věk dítěte k 31.8.2024

Měsíční úhrada školného a stravného od září 2023 činí:

Druh úhradyVýše úhrady
děti 3-5 let* (stravné 987,- Kč + školné 700,- Kč)1.687,- Kč/měs.
předškoláci 6 let* (hradí pouze stravné 987,- Kč)987,- Kč/měs.
předškoláci 7+ let* (hradí pouze stravné 1.092,- Kč)1.092,- Kč/měs.

*) věk dítěte k 31.8.2024

Zadejte/upravte si trvalý měsíční příkaz od září 2023 takto:

 • účet pro úhradu:
    1200710247 / 0100
 • variabilní symbol:
    <datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR>
 • do zprávy pro příjemce text:
    Školné a stravné <jméno a příjmení dítěte> <třída>

Úhrada je splatná zálohově do 15. dne v měsíci (např. za září do 15. září).


ikona Humpolka ikona Květnická

Odhlašování docházky a stravy dle GDPR

Zveřejněno: 1.4.2018
Aktualizováno: 14.11.2018

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v platnost 25.5.2018, upozorňujeme rodiče na následující možné způsoby odhlašování docházky a stravy:

 1. i nadále je třeba odhlašovat především přes Kontaktní formulář Kontaktní formulář
 2. telefonicky pouze na čísle 549 410 382 11, nevolejte do tříd!
 3. prostřednictvím uzamčených schránek ve vestibulu obou pracovišť. Prosíme rodiče, aby tuto variantu volili výjimečně.

Děkujeme za pochopení.


ikona Humpolka ikona Květnická

Aktuality MŠ chodí do spamu?

Zveřejněno: 24.01.2018
Aktualizováno: 1.1.1900

Pokud vám naše Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem padají do spamové pošty, přidejte si odesílatele formular@msuhumpolky.cz do kontaktů. Přikládáme návod pro GMAIL, který je nejvíce "paranoidní".

Nelze se tomu divit. Denně je každá mailová schránka bombardována desítkami až stovkami nevyžádaných reklam, nabídek a zavirovaných zpráv, které se k vám nedostanou jen díky antispamové ochraně. Z tohoto pohledu jsou obzvlášť pečlivě vyhodnocována hromadná sdělení, kterými jsou i aktuality z naší MŠ. A protože se hodnotící kritéria pořád mění a zpřísňují, může se stát, že i MŠ Aktuality občas spadnou do spamové pošty.

Pokud přidáte odesílatele formular@msuhumpolky.cz do svých Kontaktů, získá na důvěře, a spamové filtry ho snáze propustí. Samozřejmě se nemusíte bát, že by k vám takto prošel vir, a v našem případě to nebudou ani žádné komerční nabídky nebo reklamy.

více

šablony do MŠ
šablony do MŠ III
Nahoru
 
šk. rok
2023-24
 
Fotogalerie
pro rodiče
 
Ve Fotogalerii pro rodiče (vstoupíte do ní přes heslo) najdete první fotky dětí.
V průběhu školního roku v ní budou přibývat fotografie ze všech větších akcí MŠ.
1162 21.9.2023
29.
září
2023
pátek
Roční
příspěvek
na kulturu
Do konce září uhraďte prosím jednorázový Roční příspěvek na kulturu, který ve školním roce 2023-24 činí 800,- Kč.
V případě mimořádné finanční situace rodiny je možné domluvit úhradu ve dvou splátkách.
1157 4.9.2023
 
šk. rok
2023-24
 
Úhrada
školného
a stravného
Měsíční úhradu školného a stravného lze řešit jedním trvalým příkazem a měla by být provedena do 15. dne každého měsíce.
Připomínáme rodičům dětí, které k 31.8.2023 ukončily školní docházku, aby trvalý příkaz zrušili!
1156 4.9.2023
 
šk. rok
2023-24
 
Upozornění
rodičům
předškoláků
Doporučujeme rodičům předškoláků (dětí, které k 31.8.2023 dovršily 5 let), aby se seznámili s dokumentem Povinné předškolní vzdělávání, vyplývajícím z novelizace Školského zákona č. 561/2004 Sb.
1154 23.8.2023
 
šk. rok
2023-24
 
Odhlašování
dětí
z docházky
Děti odhlašujte z docházky a stravy pomocí kontaktního formuláře nebo mini‑formuláře (který je určen pro mobily a pomalý internet).
1153 23.8.2023
 
šk. rok
2023-24
 
Roční plán
aktivit
 
V Aktivitách je k nahlédnutí rozpis plánovaných akcí ve školním roce 2023-24.
V průběhu roku se mohou akce měnit a rozšiřovat.
1152 23.8.2023
 
šk. rok
2023-24
 
Osvobození
od úhrady
školného
Upozorňujeme rodiče pobírající dávky v hmotné nouzi, že vyplněnou Žádost o prominutí školného, včetně potřebných příloh, je třeba doručit každý měsíc, vždy nejpozději do 15. dne.
V případě pozdního doručení bude účtováno školné za celý měsíc!
1149 9.8.2023
 
šk. rok
2023-24
 
Školné
a stravné
2023-24
V novinkách je zveřejněna výše úplaty za předškolní vzdělávání a stravování v novém šk. roce 2023-24.
Zadejte/upravte trvalý příkaz k platbě od září 2023.
1148 9.8.2023
 
šk. rok
2022-23
 
Stáhněte si
fotografie
2022-23
Z Fotogalerie pro rodiče (vstoupíte do ní přes heslo) si můžete stáhnout zazipovanou fotogalerii školního roku 2022-23 v rozlišení 800x600 px.
1144 30.6.2023
 
září
2023
 
Vyúčtování
příspěvku
na kulturu
Vyúčtování ročního příspěvku na kulturu bude provedeno k 31.8.2023.
Přeplatky budou zaslány v průběhu září na bankovní účet, uvedený v Přihlášce ke stravování.
1138 21.6.2023
 
září
2023
 
Vyúčtování
stravy
předškoláků
Vyúčtování stravného odcházejících dětí bude provedeno k 31.8.2023 a přeplatky zaslány v průběhu září na bankovní účet, uvedený v Přihlášce ke stravování.
Nezapomeňte zrušit trvalý příkaz k platbě!
1137 21.6.2023

Nápověda k webu

Naše stránky mají především šetřit váš čas, proto si přečtěte pár rad:

 • Ikona motýlka ikona Humpolka označuje Humpolku a ikona květinky ikona Květnická Květnickou.
  Máme dvě oddělené pracoviště - Humpolku a Květnickou. Informace týkající se pouze Humpolky budou uvedeny s motýlkem, informace pro Květnickou s květinkou. U společných informací ikony nebudou.
 • K odhlášení dítěte ze školky a stravování používejte Kontaktní formulář Kontaktní formulář.
  Kontaktní formulář Najdete jej na stránce Napište nám.
  Vyberete typ sdělení, vyplníte okno formuláře a odešlete. Na obrázku je ukázka odhlášení nemocného dítěte.
  Stejným způsobem můžete dítě přihlásit nebo nám napsat krátkou zprávu, na kterou odpovíme, pokud uvedete svůj email.
  K odhlašování z mobilu nebo pomalého internetu můžete použít rychlý Mini-formulář na adrese www.msuhumpolky.cz/odhlas.
 • Barva lístku s aktualitou napovídá.
  Aktuality v pravém sloupci mají různou barvu. Žlutý lístek informuje o akcích pro děti, zelený obsahuje informace pro rodiče a růžový upozorní na důležitou událost. Pokud lístek zmodrá, je informace zastaralá a za pár dnů se z nástěnky ztratí.
 • Můžeme vám posílat aktuality mailem.
  Pokud chcete dostávat aktuality přímo do své mailové schránky, zaregistrujte se pomocí volby Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.
 • Mobil může upozorňovat na nové aktuality.
  Stačí si nainstalovat čtečku RSS kanálů a všechny nové aktuality se v telefonu nebo tabletu automaticky zobrazí. Ikona RSS aktuality RSS aktuality v záhlaví aktualit vám poradí, jak na to.
 • Kalendář akcí zobrazuje termíny dlouhodobých aktivit.
  Na stránce Aktivity naleznete v levém sloupci Kalendář Kalendář akcí s časovým rozpisem svátků, prázdnin a dlouhodobých aktivit školy jako jsou tvořivé dílny, solná jeskyně, ESS nebo plavání.
 • Napište nám svůj názor do Návštěvní knihy.
  Budeme rádi za každý postřeh, námět i pochvalu, které nám touto cestou sdělíte.

RSS aktuality

Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.

Pokud si do telefonu nebo tabletu nainstalujete čtečku RSS kanálů, všechny nové aktuality se automaticky zobrazí a nemusíte hlídat web.

Do nainstalované RSS čtečky vložte tento kanál:
https://msuhumpolky.cz/rss.xml
a povolte aktualizaci každých 12 hodin (častěji není třeba).

RSS čteček je velké množství. Pokud s nimi nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme pro mobily a tablety s Androidem nainstalovat Rss Reader nebo RssDemon Novinky Reader. Oba jsou zdarma a nevyžadují registraci. Na iPhonu nebo iPadu vyzkoušejte například Free RSS Reader. Pro náročnější uživatele je tu nástupce gReaderu Feedly pro Android nebo Feedly pro iOS.

Aktuality emailem Aktuality e-mailem

Můžeme vám posílat aktuality mailem.

Pokud chcete dostávat aktuality do své mailové schránky, zaregistrujte se.
Zrušení registrace lze provést z každého mailu, který dostanete.

Zaregistrujte se:

Jméno: *

E-mail: *

Ověřovací kód:

(počet odběratelů: 153)

Upozornění:

 • pokud vám maily nechodí, podívejte se do spamové pošty.
  Jsou-li tam, přidejte odesílatele do Kontaktů - viz návod pro GMAIL.
 • v případě, že mail nezobrazuje webové odkazy (blokují je některé mobilní aplikace), nelze se v něm odhlásit z odběru. Otevřte mail v počítači nebo napište webmasterovi.